Wezwanie do zapłaty – zaległy abonament za RTV

Artykuły

Abonament RTV - zlikwidowany? egzekwowany? Co musisz wiedzieć w 2021.

Każde gospodarstwo domowe z zarejestrowanym telewizorem lub radiem ma obowiązek opłacać abonament RTV. W praktyce jednak bywa z tym różnie. Według przepisów już w ciągu 14 dni od nabycia takiego sprzętu, mamy obowiązek go zarejestrować. Gdy to zrobimy, trafiamy na listę płatników i Poczta Polska może ściągać zapłatę naszego zobowiązania, nawet na drodze egzekucji komorniczej!

W 2021 stawki za abonament RTV zostały zwiększone. Za odbiorniki płacimy więcej już od stycznia. Ile wynoszą nowe stawki?

Poczta Polska podała, że w 2021 roku abonament RTV wynosi:

 •  7,50 zł miesięcznie za odbiornik radiowy. Więc zapłacimy rocznie 90,00 zł.
 • 24,50 zł miesięcznie za odbiornik telewizyjny. Więc zapłacimy rocznie 294,00 zł.

Przy tym, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji informuje, że nadal istnieje możliwość korzystania ze zniżek, wystarczy zapłacić abonament RTV za więcej niż jeden miesiąc.

Pandemia, a abonament RTV

W związku z pojawieniem się koronawirusa, w czerwcu 2020 została podjęta decyzja o zawieszeniu kontroli dłużników przez czas jej trwania. Trudna sytuacja materialna wielu osób doprowadziła także do wzmożenia na rynku pożyczek online, są one często jedynym sposobem na szybkie uregulowanie należności.

Należy przy tym pamiętać, że jeśli ktoś nie płacił abonamentu RTV od dawna, i tak może spodziewać się wezwania do zapłaty. Są one wysyłane przez Pocztę Polską. Po ich otrzymaniu, mamy na regulację należności tylko 7 dni.

Pokreślić należy, że wezwanie do zapłaty otrzymują tylko osoby, które zarejestrowały odbiorniki, lub które ich nie wyrejestrował,  a przestały płacić abonament RTV. 

Kto jest wyłączony z obowiązku opłacania abonamentu?

 1. Osoby posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy 
 2. Osoby posiadające I grupę inwalidzką
 3. Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym
 4. Osoby posiadające trwałe lub okresowe orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym
 5. Osoby, które ukończyły 75 rok życia
 6. Osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, lub zasiłek opiekuńczy
 7. Osoby pobierające rentę socjalną
 8. Osoby niesłyszące
 9. Osoby niewidome, jeśli ich ostrość wzroku nie przekracza 15 procent
 10. Osoby po 60 roku życia, mające prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia
 11. Osoby uprawnione do świadczeń pomocowych z pomocy społecznej
 12. Osoby bezrobotne
 13. Osoby posiadające prawo do zasiłku, lub do świadczenia przedemerytalnego
 14. Osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna

Abonament RTV, czy można nie płacić? 

Oczywiście nie doradzamy nikomu uchylania się od obowiązku płacenia abonamentu. Opisujemy tylko istniejące zjawisko, które bazuje na tym, że proces ścigania za brak płatności, może mieć miejsce tylko po zarejestrowaniu odbiornika.

Do niedawna, poczta walczyła z obywatelami, którzy tego nie robili, prowadząc u nich kontrole. W mieszkaniu potencjalnego płatnika zjawiał się kontroler Poczty Polskiej i sprawdzał, czy nie ma tam odbiorników. Natomiast, co bardziej świadomi swoich praw obywatele, korzystali z faktu, że nie ma obowiązku wpuszczania kontrolera. Osoby te, nie rejestrowały odbiorników, nie płaciły abonamentu, a pracownikowi poczty zamykały drzwi przed nosem.

Natomiast, jeżeli urządzenia są już zarejestrowane, lub dokonywaliśmy wcześniej płatności, a przestaniemy płacić, możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Jak dokładnie? Na kilka sposobów:
Po pierwsze – możemy otrzymać pismo ponaglające.
Po drugie – jeśli nadal nie uregulujemy długu, dostaniemy ostateczne wezwanie do zapłaty. Po jego doręczeniu, mamy tylko 7 dni na uiszczenie wpłatę wraz z zaległościami (liczonymi do 5 lat wstecz!).
Po trzecie – po wykorzystaniu wcześniejszych kroków i braku naszej odpowiedzi, sprawa trafi Urzędu Skarbowego, a tam może zapaść decyzja, o egzekucji środków korzystając z  pomocy komornika. Tego ostatniego, zdecydowanie należy uniknąć.