Pożyczkodawcy - pożyczki online​

Pożyczki online (lub zamiennie) chwilówki online, to sprawdzony sposób uzyskania gotówki dla osób potrzebujących zastrzyku finansowego, lecz nie mających czasu lub możliwości na spełnienie wszystkich wymagań formalnych koniecznych przy kredycie bankowym. Udzielają ich pożyczkodawcy specjalizujący się w usługach finansowych. Dzielą się oni na dwa typy:

  • firmy pożyczkowe
  • parabanki

Opiszemy tu zasady ich funkcjonowania i cechy charakterystyczne dla każdej z nich.

Jak zdobyć chwilówki online - czym są
firmy pożyczkowe?

Są to firmy, które wydają chwilówki online lub pożyczki online. Czyli wszyscy pożyczkodawcy, których głównym obszarem działalności obejmują udostępnianie środków finansowych. Muszą one spełniać szereg wymogów, by mogły działać w Polsce. Są one regulowane ustawą o nadzorze finansowym, jak również ustawą o kredycie konsumenckim. Firmy te muszą działać w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub jako spółka akcyjna. Co więcej, minimalny kapitał zakładowy nie może wynieść mniej niż 200 tys. złotych, a członków zarządu albo rady nadzorczej można w nich wybierać jedynie spośród osób, które nie zostały skazane za przestępstwa gospodarcze.

Kiedy pożyczkodawcy rozpoczynają działalność, muszą uzyskać wpis w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych, który jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wszystkie dane poufne, którymi zarządza firma, są objęte tajemnicą bankową. Ich warunki działalności są regulowane przez art. 59a w ustawie o kredycie konsumenckim. Dotyczy to także wszelkich pożyczek online i offline udzielanych przez firmy pożyczkowe. Dzięki temu klient m.in. zawsze może wypowiedzieć umowę z firmą pożyczkową.

Każda firma może odpłatnie udzielać pożyczek. Jednak nie wystarcza to, by zakwalifikować firmę do kategorii firm pożyczkowych. W takim wypadku środki finansowe są pożyczane wyłącznie na podstawie zapisów w kodeksie cywilnym. Tak samo, jak w przypadku osób prywatnych. Zostanie firmą pożyczkową, jest konieczne dopiero wtedy, gdy pożyczki przestają mieć charakter incydentalny.

Co to są parabanki?

Działalność firm pożyczkowych jest w naszym kraju regulowana i jasno określona ustawowo. Niestety, w przypadku parabanków brakuje tego rodzaju rozwiązań. Parabanki zajmują się działalnością, która zbliża je do działania banku (np. przesyłają pieniądze, udzielają pożyczki, a nawet przyjmują depozyty), a jednak nie mają uprawnień banku ani firmy pożyczkowej.

W Polsce jednymi z najpopularniejszych są SKOK-i, posiadające w swojej ofercie praktycznie wszystkie usługi banku. Podobnie ma się sprawa z różnymi fintechami, takimi jak PayPall — który pozwala na przesyłanie pieniędzy między krajami.

Ich niezaprzeczalnym plusem jest cena usług, która najczęściej jest niższa niż u bardziej usystematyzowanej konkurencji. Jednak, jeśli będziemy chcieli z nich skorzystać, powinniśmy pamiętać, by sprawdzić, czy nie ma jej na liście ostrzegawczej KNF (na której znalazł się głośny Amber Gold na długo przed swoim upadkiem), a także jakimi cieszy się opiniami w Internecie.