Scoring Kredytowy cz.1

Artykuły

Jak poprawić swój scoring kredytowy? cz.1

Kiedy ubiegamy się o pożyczkę lub kredyt, na decyzję o ich przyznaniu wpływa nasz scoring kredytowy.  Dlatego, ważnym jest, by był on jak najkorzystniejszy. W tekście omówimy, czym dokładnie jest scoring kredytowy, czym różni się od BIK, i czy można obie te oceny jakoś poprawić.

Co to jest scoring kredytowy?

Ze względu na swój rozmiar i zasięg działania, banki korzystają z różnych procedur umożliwiających automatyzację załatwiania wniosków klientów. Jedną z nich jest właśnie ocena wiarygodności – czyli scoring kredytowy. Dzięki niej banki są w stanie zmniejszyć ryzyko udzielenia kredytu komuś, kogo szanse na spłatę zobowiązania są bardzo niskie.

Zazwyczaj scoring jest przedstawiany w formie punktowej. Im więcej zgromadzonych punktów, tym lepiej.

Bardzo dobry wynik oceny, nie tylko zapewni nam otrzymanie kredytu, ale także pozwoli na łatwiejszą negocjację jego warunków – np. obniżenie marży banku.

Co to jest ocena punktowa BIK?

Oba typy ocen mają ze sobą wiele wspólnego, jednak należy pamiętać, że raporty z BIK są tylko jednym ze źródeł, z których korzystają banki podczas tworzenia scoringu kredytowego.

Sam BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej jest instytucją utworzoną w 1997 roku, jej zadaniem jest zbieranie informacji o spłacaniu przez klientów zobowiązań kredytowych. 

Rozwiązanie to jest bardzo korzystne dla banków i pozabankowych pożyczkodawców. Dzięki BIK nie muszą wysyłać dziesiątek zapytań do różnych instytucji finansowych, by sprawdzić jak wygląda historia kredytowa danej osoby. Zamiast tego otrzymują wszystkie te dane w jednym miejscu, przedstawione w formie punktacji. 

Pożyczkobiorcy mogą poprawić swoją ocenę w BIK na następujące sposoby:

 1. Terminowa i regularna spłata zobowiązań.
 2. Odpowiedzialne korzystanie z kart kredytowych. Nieprzekraczanie limitów, szybkie spłacanie należności. 
 3. Ograniczenie wysyłanych wniosków o kredytowanie. Jeżeli składamy je zbyt często, obniży to nasz scoring.

Ostateczny scoring BIK jest wyliczany na podstawie porównywania danych ocenianej osoby ze wskaźnikami kredytobiorców, którzy bez trudu otrzymali finansowanie. 

Najwyższy scoring kredytowy w BIK wynosi 100 punktów, ale już przy 80 można mówić o bardzo dobrym wyniku. 

Scoring kredytowy w banku.

Pierwszą ze składowych jest ocena BIK. Bardzo niska sprawi, że dalsze kroki nie będą podejmowane przez bank.

Jeżeli nasz wniosek przejdzie przez wstępną selekcję, będzie dla nas wyliczany scoring bankowy lub inaczej, scoring aplikacyjny. Banki analizują w nim nasze dane majątkowe i osobiste, następnie wyliczają nasze możliwości finansowe. 

Na ocenę wpływają: 

 • wiek – osoby bardzo młode i te w podeszłym wieku, otrzymują niższą ocenę niż te z zakresu 30 – 50 lat
 • płeć – ona decyduje o nabyciu praw emerytalnych
 • stan cywilny – oceniają naszą “stabilność życiową”, więc najwięcej otrzymają osoby pozostające w związku małżeńskim
 • wykonywany zawód – preferowane są stabilne, dobrze płatne zawody
 • forma zatrudnienia – najwyżej punktowana jest umowa o pracę na czas nieokreślony
 • suma miesięcznych dochodów – brana pod uwagę jest ich cała pula, także te z wynajmu lub umów o dzieło
 • ilość osób na utrzymaniu – służy to wyliczeniu prognozowanych kosztów życia
 • wysokość wkładu własnego – istotna przy kredytach hipotecznych, im wyższa, tym lepiej
 • czas i historia zatrudnienia – im dłużej już pracujemy w jednym miejscu, tym lepiej dla banku
 • branża i stan finansów pracodawcy – sprawdzają, czy firma w której pracujemy, nie jest zadłużona i czy nie pracujemy jednej z branż, które są wystawione na duże ryzyko bankructwa 
 • miejsce zamieszkania i status własności – zazwyczaj większe miasta są wyżej punktowane. Własna nieruchomość także podbija ocenę
 • wykształcenie – wykształcenie wyższe zapewni nam dodatkowe punkty
 • oszczędności – jedna z ważniejszych składowych. Oszczędności pokazują bankowi, że osoba potrafi gospodarować finansami i ma możliwość odkładania pieniędzy
 • posiadane karty płatnicze – banki sprawdzają jak korzystamy z instrumentów finansowych
 • ubezpieczenia – lubiana przez banki oznaka odpowiedzialności klienta
 • posiadanie samochodu – niestety obniża scoring, jako generator kosztów 

Jak widać, algorytm bierze pod uwagę wiele różnych danych i porównuje naszą sytuację finansową z tysiącami innych, które w przeszłości starały się o pożyczkę. Na podstawie zestawienia tych danych, oblicza punktację.

Jeśli zdobędziemy zbyt mało punktów, bank automatycznie odmówi nam przyznania kredytu. Pożyczkobiorcy, którzy byli blisko progu przyznania, mogą otrzymać propozycję kredytu z dodatkowym zabezpieczeniem. 

Pamiętajmy przy tym, że każdy bank używa indywidualnego systemu ocen. Dlatego, odmowa w jednej instytucji nie sprawia, że nie otrzymamy kredytu w innej.

Już niedługo w naszym portalu pojawi się druga część tekstu, dowiemy się z niej jak zadbać o swój scoring kredytowy i poprawić szanse na otrzymanie pożyczki.