Własna działalność gospodarcza

Artykuły

Własna działalność gospodarcza - z czym to się je?

W związku z ostatnimi programami pomocowymi dla firm omówimy czym jest działalność gospodarcza i jak możemy ją otworzyć. 

W obecnej sytuacji coraz więcej firm próbuje wypchnąć swoich pracowników “na swoje”, tak by uniknąć płacenia składek i ominąć resztki zabezpieczeń chroniących pracownika. Jest jednak także druga strona medalu – praca dla siebie, jeśli mamy wystarczająco dużo szczęścia i wytrwałości może stać się dużo bardziej skutecznym sposobem na przetrwanie, a nawet prosperitę, niż etat u kogoś. 

Choć musimy liczyć się z tym, że w Polsce nadal mocno rozbudowana jest biurokracja i “papierologia” związana z założeniem i prowadzeniem działalności, z każdym kolejnym rokiem jest łatwiej i szybciej. W ostatnich latach ogrom spraw można już załatwić online, ustalić cykliczne raporty, założyć profil zaufany – który pozwoli nam uniknąć wizyt w ZUS i US, a także skorzystać z usług firm księgowych działających przez internet. 

Najpierw zajmijmy się rzeczami podstawowymi, czyli odpowiedzmy sobie na pytanie: 

Czym jest działalność gospodarcza w rozumieniu prawa polskiego?

  1. Jedną z definicji znajdziemy w ustawie o Prawie przedsiębiorców. Możemy przeczytać w jej artykule trzecim, że działalność gospodarcza jest zorganizowaną działalnością zarobkową wykonywana we własnym imieniu i zachowaniu trybu ciągłego. Prowadzona jest przez przedsiębiorcę, który w prawie określany jest jako osoba fizyczna. Podają tam także jeden istotny warunek — uzyskiwany przychód z działalności nie może w żadnym miesiącu wynieść mniej niż połowę kwoty minimalnego wynagrodzenia (czyli 2,8 tys. zł brutto na rok 2021).
  2. Następną definicję znajdziemy w Ordynacji podatkowej. Zapisano tam, że za działalność gospodarczą uznaje się aktywności zdefiniowane w ustawie o Prawie przedsiębiorców, ale dodali także, że omawiane terminy to: tzw. wolne zawody, a także inna działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu, na własny lub cudzy rachunek.
  3. W ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych przeczytamy, że prowadzenie działalności gospodarcej przysługuje także: muzykom i innym artystom, podmiotom prowadzącym szkoły niepubliczne, członkom spółek partnerskich i komandytowych lub osobom wykonującym wolny zawód. 

Skracając – nietrudno zakwalifikować to, co robimy jako działalność gospodarczą (problemem może być raczej uniknięcie tej klasyfikacji), wystarczy, że uzyskujemy z niej dochód i pojawia się w niej ciągłość.

Czy każdy może założyć działalność gospodarczą?

Tak. Nie musimy kończyć żadnych kursów ani szkół. Wystarczy, że odwiedzimy odpowiednie urzędy, złożymy wnioski i oczywiście będziemy opłacać podatki i składki.

Kolejnym istotnym warunkiem, jest to by nasz biznes działał w granicach prawa i byśmy spełniali wymogi BHP, w niektórych branżach (np. gastronomia) dochodzi do tego także dostosowanie się do zaleceń sanepidu.

Zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku

Najpierw musimy określić charakter i formę zakładanej działalności gospodarczej, wyszukujemy kody branżowe i precyzujemy sekcję rynku, na jakiej będziemy działać, a następnie wybieramy działalność jednoosobową, lub jeśli mamy zamiar wejść w  kooperację z innymi, spółkę akcyjną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na wstępnie warto przygotować biznesplan, ponieważ pozwoli nam to sprawdzić potencjalne koszty, podczas zakładania firmy i szerokość rynku, którym będziemy się zajmować (koszty i tak zawsze okażą się większe, niż nam się wydaje).

Gdy jesteśmy gotowi, rejestrujemy się w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dane naszej firmy będą publicznie dostępne np. w Biuletynie Informacji Publicznej. Czego efektem ubocznym będzie otrzymywanie spamu od różnych januszy biznesu, którzy będą próbować nas naciągnąć na różne (płatne oczywiście) wpisy do dodatkowych ewidencji lub list usługodawców. Bądźmy więc czujni.

Po zarejestrowaniu w CEIDG czas założenie firmowego rachunku bankowego. Każdy bank oferuje inne rozwiązania, funkcje i wymaga innych opłat. Dlatego dobrze jest być na bieżąco z ich ofertami. Przygotujemy ich porównanie w nadchodzących tygodniach. Jeśli, z jakichś powodów chcemy przemianować nasz prywatny rachunek na firmowy, możemy to zrobić. Wtedy musimy pamiętać o poinformowaniu o tym, urzędu skarbowego i ZUS (odradzamy to wyjście, rachunki firmowe są częściej obiektem wglądu instytucji państwowych, po co ktoś ma grzebać w naszych prywatnych wydatkach).

W następnym tygodniu sprawdzimy jakie urzędy musimy odwiedzić osobiście, a gdzie możemy po prostu wysłać zgłoszenie.