Bon Turystyczny

Artykuły

Polski Bon Turystyczny 2021 – kto i jak może go otrzymać ?

Latem 2020 roku wiele rodzin odczuło już skutki panującej pandemii. Obostrzenia odbiły się także na gospodarce, w tym na branży turystycznej. Aby ułatwić polskim rodzinom złapanie oddechu w czasie tego trudnego czasu, powstało świadczenie Polski Bon Turystyczny. Jest to program, w ramach którego rodziny mogą uzyskać 500 zł na każde niepełnoletnie dziecko objęte programem 500+w celu opłacenia wakacyjnego wyjazdu, wycieczki, a od stycznia 2021 także usług związanych z wypoczynkiem, bez noclegu np. przewodnika, czy instruktora.

 

Czy Polski Bon Turystyczny działa w 2021 roku?

Pierwsze wnioski o bon można było złożyć już w sierpniu 2020 roku, a sam Polski Bon Turystyczny ważny jest aż do końca marca 2022. Ponieważ od początku obowiązywania świadczenia sytuacja epidemiologiczna jest trudna, a rząd bardzo często wprowadza nowe, lub modyfikuje obowiązujące, obostrzenia wiele rodzin do dziś nie zgłosiło się po przysługujące im pieniądze. Nadal można to zrobić. Do skorzystania z bonu konieczne jest założenie profilu na stronie ZUS (PUE). Po zalogowaniu się do swojego profilu rodzic korzystający z programu 500+ ma możliwość złożenia elektronicznego wniosku. Warto to zrobić, ponieważ kolejne obostrzenia i lock downy odbiły się już mocno na kondycji psychicznej zarówno dzieci, jak i dorosłych. Cała gospodarka odczuła mocno skutki kolejnych blokad, a świadczenie pomoże nam obniżyć koszty wyjazdu, który pozwoli oderwać się na chwile od codzienności. W sezonie letnim 2021 wiele rodzin skorzysta z bonu, jednak często usłyszeć można głosy, że nie wystarczy on jednak na pokrycie wszystkich kosztów wspólnego wyjazdu. W takim wypadku pomocna w rozłożeniu kosztów na dłużej może okazać karta kredytowa.

 

Ile wynosi w 2021 roku?

Osoby składające wniosek w 2021 roku, podobnie jak wszyscy, którzy korzystali z bonu w ubiegłym roku, mogą liczyć na wsparcie w wysokości 500 zł dla każdego dziecka poniżej 18 roku życia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pieniądze przyznawane są na dziecko niepełnosprawne. W takim wypadku wsparcie wyniesie 1000 zł. Rodzice, którzy sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną, mają prawo otrzymać po połowie kwoty, czyli odpowiednio po 250 zł na każde zdrowe dziecko, lub 500 na dziecko niepełnosprawne.

 

Jak go wydać?

Rezerwując wakacje lub wycieczkę latem 2021 roku możemy zdziwić się, jak bardzo podskoczyły ceny w wielu polskich miejscowościach turystycznych. Na szczęście koszty wyjazdu można obniżyć, korzystając z przygotowanego przez rząd świadczenia. Polskim Bonem Turystycznym można zapłacić jednorazowo lub podzielić go na kilka płatności. W pierwszych miesiącach świadczenie musiało być wykorzystane na opłacenie noclegów. Jednak w związku z trudnościami, jakich w obecnej sytuacji nastręczało zorganizowanie wyjazdu, Polski Bon Turystyczny nie był zbyt popularny. W styczniu 2021 roku rząd zdecydował, że bonem będzie można płacić także za atrakcje związane z wyjazdami. Co ważne bonem można płacić wyłącznie za wyjazdy i atrakcje krajowe. Ma on bowiem wspierać polską gospodarkę. Listę przedsiębiorców i organizacji pożytku publicznego, które mogą przyjmować płatności bonem, koordynuje Polska Organizacja Turystyczna. Przy wykorzystaniu bonu koszty wyjazdu odczuwalnie maleją, nadal jednak pozostają zbyt wysokie dla wielu rodzin dotkniętych związanym z epidemią kryzysem. W związku z tym część osób zdecyduje się w tym roku jedynie na krótkie — weekendowe lub jednodniowe wyjazdy z rodziną, inni zaś zdecydują się na dłuższe wakacje, których sfinansowanie pokryją dzięki kredytowi lub pożyczce.

 

Co warto wiedzieć o Polskim Bonie Turystycznym?

  • przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, na które przyznany został dodatek 500+
  • Polski Bon Turystyczny można zrealizować do opłacenia wyjazdów rodzinnych, wycieczek jednodniowych, kolonii i półkolonii oraz atrakcji związanych z wycieczkami, które wykupujemy u przedsiębiorcy lub organizacji pożytku publicznego wpisanego na listę przygotowaną przez Polską Organizację Turystyczną.
  • Bon otrzymujemy wyłącznie w wersji cyfrowej i nie można zamienić go na gotówkę ani inne świadczenia.
  • Płatność bonem odbywa się cyfrowo
  • Polski Bon Turystyczny może zostać zrealizowany jednorazowo lub podzielony na kilka płatności.
  • Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne, które wynosi 500 zł, podniesione o dodatkowe 500 zł w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.
  • Płatności bonem należy dokonać do końca marca 2022 roku.